Ove stranice štiti Crni vjetar

CRNI VJETAR
Narodni trg 9 HR-52100 Pula
tel. +385 52 394 747 // fax. +385 52 394 746
mob. +385 98 255 666
e-mail: office@crnivjetar.hr
Konzalting i savjetovanje

Konzalting i savjetovanje je usluga kojom svojim klijentima pružamo svu potrebnu teorijsku stručnu pomoć u rješavanju konfliktnih situacija.

Vršimo savjetovanje klijenata o mjerama i postupcima za izbjegavanje, sprečavanje i zaustavljanje svih konfliktnih situacija u kojima bi se mogli ili u kojima se već nalaze, naovisno o tom da li im pružamo usluge tjelesne zaštite ili ne.

Izrađujemo procjene sigurnosnog stanja javnih okupljanja i štićenih objekata, te plana osiguranja istih.

Izrađujemo procjene sigurnosnog stanja štićenih osoba, precizne planove osiguranja istih kao i planove osiguranja puta, odnosno boravka štićenih osoba izvan uobičajenog boravišta.

Putem naše škole za redare vršimo izobrazbu osoba za posao redara na javnim okupljanjima, izuzev sportskih takmičenja, budući da je ista propisana posebnim zakonom.

Povratak na prethodnu stranicu

Copyright © Crni vjetar d.o.o., 2007. g. Sva prava pridržana. Web development: E-scape Internet services.