Ove stranice štiti Crni vjetar

CRNI VJETAR
Narodni trg 9 HR-52100 Pula
tel. +385 52 394 747 // fax. +385 52 394 746
mob. +385 98 255 666
e-mail: office@crnivjetar.hr
Zaštita objekata

Tjelesnu zaštitu objekata obavljamo na dva načina: neposrednim prisustvom naših zaposlenika ili dolaskom na intervenciju po pozivu klijenta.

Posebnost našeg društva je u tome što tjelesnu zaštitu objekata obavljamo kada je štićeni objekt u funkciji, odnosno kada u njemu rade ili borave ljudi, što znatno otežava izvršenje poslova zaštite. Dobrom procjenom sigurnosnog stanja štićenog objekta, te izradom kvalitetnog plana osiguranja, koji spaja zahtijeve struke i želje klijenata, stvaramo odličnu pripremu koja uz osposobljene, obrazovane i spremne zaštitare garantira najvišu razinu kvalitete zašite štićenog objekta.

Zaštitar koji je prisutan u štićenom objektu svojim izgledom i ponašanjem mora udovoljavati kako zahtjevima struke, tako i posebnostima zahtjeva svakog klijenta, a također i internim propisima društva koja određuju izgled i način rada zaštitara, te odredbama propisanim Zakonom o privatnoj zaštiti.

U obavljanju poslova tjelesne zaštite na štićenom objektu zaštitar prema ovlastima propisanim Zakonom o privatnoj zaštititi ima pravo:

 - utvrditi identitet, uvidom u osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu sa slikom, osobe koja ulazi ili izlazi iz štićenog objekta, koja se zatekne u prijevoznom sredstvu koje ulazi ili izlazi iz štićenog objekta, koja se zatekne na postoru na kojem je privremeno ograničena sloboda kretanja unutar štićenog objekta, odnosno koja se zatekne u izvršenju kaznenog djela ili prekršaja;

- izdavati upozorenja i zapovjedi, radi otklanjanja opasnosti za štićenu imovinu, sprečavanja izvršenja kaznenih djela i  prekršaja, hvatanja počinitelja i osiguranja tragova tih djela koja mogu poslužiti kao dokaz, uspostavljanja narušenog reda i mira i održavanja reda i mira, te zaprečavanja pristupa ili zadržavanja u štićenom objektu;

- privremeno ograničiti slobodu kretanja radi sprečavanja izvršenja kaznenih djela ili prekršaja, hvatanja počinitelja navedenih djela, te osiguranja svjedoka i dokaza koji mogu poslužiti u kaznenom i prekršajnom postupku;

- pregledati osobe, predmete i prometna sredstva koja ulaze ili izlaze iz štićenog objekta osobno i uz korištenje tehničkih sredstava.

- osigurati mjesto događanja kaznenog djela ili prekršaja unutar štićenog objekta s ciljem očuvanja materijalnih dokaza događaja;

- koristiti čuvarske pse za osiguranje osoba i objekata unutar ograđenog prostora;

- upotrijebiti tjelesnu snagu za odbijanje protupravnog i neposrednog napada kojim se ugrožava njihov život ili život osoba koje čuvaju, ili koji je usmjeren na uništenje i umanjivanje vrijednosti imovine koja se štiti, te za savladavanje otpora, sprečavanje bijega, te u slučaju da zakonito izdana upozorenja i zapovijedi ne jamče uspjeh;

- upotrijebiti vatreno oružje kada na drugi način ne može odbiti istodobni ili izravno predstojeći protupravni napad usmjeren prema njemu ili prema osobama koje štiti.

Tjelesna zaštita objekta neposrednim prisustvom zaštitara provodi se na način da se u štićenom objektu, za vrijeme pružnja usluga zaštite, nalazi planom osiguranja određen broj zaštitara.

Tjelesna zašita objekta intervencijom na poziv obavlja se na način da u slučaju potrebe za pružanjem usluga zaštite, po pozivu klijenta, u štićeni objekt dolazi interventna ekipa zaštitara.

Interventnu ekipu zaštitara, koja je na raspolaganju u vremenu od 00.00 do 24.00 sati, poziva i zaštitar koji obavlja poslove tjelesne zaštite neposrednim prisustvom u štićenom objektu, ako samostalno ili uz pomoć prisutnih kolega ne može riještiti moguću problematičnu situaciju u štićenom objektu.

Povratak na prethodnu stranicu

Copyright © Crni vjetar d.o.o., 2007. g. Sva prava pridržana. Web development: E-scape Internet services.