Ove stranice štiti Crni vjetar

CRNI VJETAR
Narodni trg 9 HR-52100 Pula
tel. +385 52 394 747 // fax. +385 52 394 746
mob. +385 98 255 666
e-mail: office@crnivjetar.hr
Povijest

CRNI VJETAR je utemeljen 30. listopada 1995.g. kao obrt za istražne i zaštitne djelatnosti.

Najveći dio poslovanja odnosio se na poslove neposredne tjelesne zaštite osoba, odnosno poslove bodyguarda i na redarske poslove na javnim okupljanjima.

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti osoba i imovine koncem 1996.g., kojim su se pokušali urediti odnosi u zaštitarskoj djelatnosti, a kojim nije bilo dozvoljeno da se navedene djelatnosti obavljaju putem obrta, suzili smo djelokrug našeg rada na isključivo redarske usluge.

Početkom 2000.g. počeli smo postupak registriranja društva za zaštitarske poslove, koje je, prema već navedenom zakonu, moglo biti ustrojeno ili kao javno trgovačko ili kao komanditno društvo.

07. veljače 2003.g. osnovano je društvo CRNI VJETAR HINIĆ ZAŠTITA komanditno društvo za zaštitu osoba i imovine, sa svim ovlastima za obavljanje poslova zaštite osoba i imovine.

Sredinom 2003.g. donesen je Zakon o privatnoj zaštiti, koji dodatno uredio obavljanje zaštitarskih poslova. Navedenim je zakonom bilo dozvoljeno da društva koja obavljaju djelatnost privatne zaštite budu ustrojena i kao društva s ograničenom odgovornošću.

12. travnja 2006.g. proširili smo djelatnost obrta za redarske usluge i na obuku redara s željom samostalnog obrazovanja naših zaposlenika za poslove redara na javnim okupljanjima.

23. studenog 2006.g. izvršili smo preoblikovanje društva i promjenu imena u CRNI VJETAR d.o.o. za zaštitu osoba i imovine.

13.10.2014.g. društvo CRNI VJETAR d.o.o. je promijenilo sjedište društva na adresu u Medulinu, Vinkuran, Kućine 3A.

Danas se grupu CRNI VJETAR čine dva društva:

CRNI VJETAR obrt za redarske usluge, sa sjedištem u Puli, Ciscuttieva 18 i
CRNI VJETAR d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, sa sjedištem u Medulinu, Vinkuran, Kućine 3A.

Grupa ima zajednički središnji ured u Puli, Narodni trg 09 i zajednički nastupa na tržištu zaštitarskih poslova povezana ugovorom o zajedničkoj suradnji.

 

Copyright © Crni vjetar d.o.o., 2007. g. Sva prava pridržana. Web development: E-scape Internet services.